Vi hjälper dig hitta balansen

Kognitiva Teamet ADHD är specialister på utredning, utbildning och behandling av ADHD. Vår utgångspunkt är alltid du som individ
– dina förutsättningar, dina behov och din livssituation.

Superkraft eller funktionshinder, åsikterna går isär. Men vad är egentligen ADHD? Och vad innebär diagnosen i det dagliga livet? 

Hur går en ADHD-utredning till? Varför är det viktigt att börja med en screening? Och hur vet man om man bör göra en utredning? Läs mer…

Vad som är rätt behandling för ADHD skiljer sig från individ till individ. Vi hjälper dig att lägga upp en individuell behandlingsplan. Läs mer…

ADHD Test

Välkommen till vårt ADHD test! Detta är ett simpelt test som kan ge dig en fingervisning om dina symptom är av sådan karaktär att de kan bero på en ADHD-diagnos. Starta testet genom att trycka på ”Nästa”.