VI HJÄLPER DIG HITTA BALANSEN

Kognitiva Teamet ADHD är specialister på utredning, utbildning och behandling av ADHD. Vår utgångspunkt är alltid du som individ
– dina förutsättningar, dina behov och din livssituation.

En ADHD-introduktion

Superkraft eller funktionshinder, åsikterna går isär. Men vad är egentligen ADHD? Och vad innebär diagnosen i det dagliga livet? Läs mer…

Utredning

Hur går en ADHD-utredning till? Varför är det viktigt att börja med en screening? Och hur vet man om man bör göra en utredning? Läs mer…

Behandling

Vad som är rätt behandling för ADHD skiljer sig från individ till individ. Vi hjälper dig att lägga upp en individuell behandlingsplan. Läs mer…

Gör vårt ADHD-test och få veta om du kan ha ADHD

Besvara kommande 6 frågor genom att skatta dig själv med hjälp av svarsalternativen.
För varje fråga, välj det alternativ som bäst beskriver hur du har känt och betett dig de senaste 6 månaderna.