Vår vision är att vara en ADHD-mottagning i framkant

Vi vill ge dig dina anhöriga, din skola  och  arbetsgivare ökad kunskap som ger dig möjligheter att  utveckla din fulla potential

Vår vision är att utan dröjsmål ge dig som behöver insatser i ett tidigt skede

Kognitiva Teamet

Kognitiva Teamet har funnits sedan 2007 och har sedan starten framgångsrikt behandlat över 50 000 patienter. Vi bedriver både specialistvård och primärvård. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm, Region Dalarna, privatpersoner och företag.

Kognitiva Teamet är registrerade vårdgivare hos och arbetar under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kognitiva Teamet är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Kognitiva Teamet Rehab i Sverige är en specialistmottagning som arbetar på uppdrag Region Stockholm. Vårt uppdrag är att erbjuda rehabilitering för patienter som uppfyller kriterier för utmattningssyndrom och/eller långvarig kronisk smärtdiagnos. Målet är att möjliggöra ökad funktion och aktivitetsförmåga genom deltagande i rehabilitering.

Kognitiva Teamet Rehab – Specialistvård för utmattningssyndrom och långvarig smärta

Kognitiva Teamet Primärvård arbetar med första linjen psykisk hälsa i Region Stockholm

Kognitiva Teamet Primärvård – Första linjen primärvård

Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB
556827-0283
Sandsborgsvägen 50, 122 33, Enskede