Vem kan söka till Kognitiva Teamet ADHD?

För dig som vill söka privat

Att söka privat innebär att man betalar själv för den vård man söker. Alla som är folkbokförda i Sverige kan söka privat till Kognitiva Teamet ADHD. Många som väljer att söka privat till oss gör det då väntetiderna för att få hjälp via den offentliga psykiatrin i ens hemregion är väldigt långa. När man söker privat behöver man inte heller ordna med remiss från läkare.

När man söker privat går det fort att komma igång med sin utredning – vilket också innebär att man snabbare kan få adekvat behandling med terapi, självhjälpsprogram och läkemedelsinsättning. Då vi samarbetar med Medical Finance finns det även möjlighet att välja att dela upp kostnaden för en utredning, så att man slipper betala allt vid ett och samma tillfälle.

Terapeutisk och medicinsk behandling erbjuder vi endast i privat form.

För dig som vill komma på remiss

Det fria vårdvalet innebär att du som är folkbokförd i Sverige, oavsett om du är barn eller vuxen, kan söka till Kognitiva Teamet ADHD för att göra en neuropsykiatrisk utredning. När du kommer på remiss så behöver du endast betala patientavgifter för dina besök (150 kr per besök för dig över 20 år, gratis för 0-19 år). Högkostnadsskydd gäller och om du har frikort betalar du ingenting alls.

Om du vill söka till Kognitiva Teamet ADHD på remiss behöver du först kontrollera vad det finns för remisskrav i den region som du tillhör. Du finner en sammanställning av regionernas remisskrav för neuropsykiatriska utredningar till höger på den sida. Vissa regioner godkänner att din husläkare på vårdcentralen eller din skolläkare skriver remiss till oss, medan andra regioner kräver att du först vänder dig till regionens egna psykiatri.

Om du söker till oss på remiss är det viktigt att känna till att samtliga besök måste ske fysiskt. Du kan alltså inte ha videobesök om du söker via remiss.

Regioner som kan remittera till Kognitiva Teamet ADHD

Om du bor i någon av regionerna som är listad ovan så behöver du bara få remiss från husläkare på vårdcentral, skolläkare eller annan läkare inom offentlig vård för att komma till oss.

Min region finns inte med i listan ovan, kan jag komma till er ändå?

Om du bor i någon region som inte finns listad ovan så innebär det att din region har särskilda regler om vilken sjukvårdspersonal som får skriva remiss för neuropsykiatrisk utredning. Du har såklart fortfarande möjlighet att söka privat till oss. Men om du vill komma på remiss krävs ofta att du får remiss från habilitering eller barn- eller vuxenpsykiatri. Vi rekommenderar dig att du vänder dig till 1177 Vårdguiden i din region för att besked om du kan få remiss till Kognitiva Teamet ADHD.

Jag har frågor kring hur jag ska gå tillväga för att komma till Kognitiva Teamet ADHD, var kan jag vända mig?

Det är inte alltid så lätt att förstå hur det fungerar kring remisskrav i vården, vi förstår det. Om du vill ha rådgivning kring hur dina möjligheter ser ut för att komma till Kognitiva Teamet ADHD så är du välkommen att kontakta oss. 

För dig med pågående missbruk

Det är viktigt att känna till att om du har ett pågående alkohol- eller narkotikamissbruk så behöver du först söka vård för detta, innan det kan bli aktuellt med utredning eller behandling hos Kognitiva Teamet ADHD. Vi rekommenderar dig att vända dig till beroendevården i din region i första hand. 

Frågor?

Om du fortfarande har frågor kring hur du göra för att komma till Kognitiva Teamet ADHD – kontakta oss så hjälper vi dig!