Vanliga frågor

 • Erbjuder ni utredningar till barn?
  För tillfället så erbjuder vi screening och utredning för som är över 16 år.
 • Hur går en ADHD utredning till?
  En utredning börjar alltid med en inledande screening. Därefter genomförs, om det är motiverat, en neuropsykiatriska ADHD utredning av läkare och psykolog. Läs mer.
 • Får jag en sammanfattning av utredningen?
  Ja. Vi beskriver funktionsnedsättning och grad av symtom inom olika områden. Om dessa motsvarar diagnoskriterier för ett eller flera tillstånd. Om det finns några flera psykiatriska diagnoser eller samsjuklighet. Vi beskriver vad vi upplever vara den dominerande problematiken. Vilka styrkor som har framkommit och hur dessa kan tillvaratas.
  • Vilka åtgärder som kan vara aktuella; möjligheter till behandling och stöd
 • Hur lång tid tar en utredning?
  I de flesta fall tar en utredning två till tre veckor. Därefter kan det dröja en till två veckor till innan du får det skriftliga utlåtandet.
 • Vad händer efter utredningen?
  Efter utredningen får du som patient eller förälder ett möte där vi beskriver hur utredningen gått, vad den utmynnat i för resultat samt ger rekommendationer kring vidare insatser såsom exempelvis medicinsk och/eller psykologisk behandling.
 • Merkostnadsersättning för barn
  Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på barnets funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.
 • Varför måste vårdpersonalen läsa mina journaler från andra vårdgivare?
  Att göra en neuropsykiatrisk utredning kan beskrivas som att läggas pussel. Din tidigare medicinska och psykiatriska historia är en viktig del att väga in i en utredning. Därför behöver utredande läkare och psykolog läsa dina journaler från tidigare vårdgivare. Detta är en viktigt del för att vårdpersonalen ska kunna göra en korrekt utredning.
 • Kan jag delbetala min utredning och behandling?
  Ja, vi erbjuder räntefri delbetalning av ADHD utredning. Du ser vilka alternativ för avbetalning som finns vid utheckningen.
 • Vad är en screening?
  En screening är en initial utredning som bedömer om det är motiverat att göra en mer omfattande neuropsykiatrisk utredning. Om du upplever att du har vissa ADHD symptom rekommenderar vi dig att göra en screening. Läs mer.
 • Vad kostar det att få sin medicin?
  Du kan läsa mer om våra priser på medicinering här
 • Måste jag själv hämta in journaler från andra vårdgivare?
  Kognitiva Teamet ADHD är anslutna till Nationella patientöversikten (NPÖ). NPÖ möjliggör för vårdpersonal att få tillgång till journalanteckningar från många olika vårdgivare inom olika journalsystem. Det innebär att i de flesta fall kan alltså vårdpersonalen själva hämta in dina journaler, även om du bott i olika regioner. I vissa fall finns det dock inte vissa journalanteckningar att tillgå i NPÖ, och vi kan då be dig att inhämta dessa från den vårdgivaren. Du har rätt att kostnadsfritt få ut dina journalhandlingar.
 • Hur betalar jag en screening, utredning och utbildningar?
  Du köper din screening, utredning eller utbildning i vår webbshop här på hemsidan.
 • Hur fungerar avbokning?
  Avbokning- eller ombokning måste göras senast 24 timmar innan inbokat besök. Om du av- eller ombokar senare än 24 timmar blir du debiterad för det besöket. Om du har köpt en utredning får du en ny tid för det aktuella besöket men måste betala en särskild avgift för besöket du lämnade sent återbud till eller uteblev från.