Kommer Snart

Online KBT utbildning - strategier för en fungerande vardag

Vänder sig till dig som har ADHD/ADD diagnos.

Grupputbildning  för att hantera dina ADHD/ADD symtom. Utbildningen är modulbaserad och modulerna bygger på varandra. I varje modul ingår att du på egen hand tränar dig i nya kompensatoriska strategier.

Modul 1, Introduktion till ADHD utbildningen,

Modul 2. Organisera & planera vardagen.

Modul 3. Minska distraherbarhet.

Modul 4. Adaptivt tänkande.

Modul 5. Tillämpa nya färdigheter och uppskjutande.

Hur fungerar det: 

 • Inledande ind. online samtal med gruppledaren innan gruppstart.
 • Gruppen träffas online en gång i veckan i 12 veckor i grupp 
 • Mellan träffarna arbetar du med hemuppgifter och tar del av den info som finns på ”min sida” som är vår portal.
 • Du får individuell coachtid för uppföljning och hjälp att planera och genomföra veckans hemuppgifter. 

Hur ofta: 

 • En gång per vecka online. Du loggar in med bank id.
 • Hur långa är gruppträffarna: Tidsåtgången är 2,5 tim. per gång. Inkl. paus.
 • Antal:   6 – 8 pers. 
 • Gruppledare: Leg psykolog eller Leg. psykoterapeut med KBT.

Individuell kognitiv beteendeterapi

Vänder sig till dig som har ADHD/ADD diagnos.
När du fått en diagnos är det viktigt att få fortsatt stöd för att få en djupare förståelse för sin diagnos och de utmaningar den bär med sig. Du får lära dig evidensbaserade verktyg och metoder för att hantera din svårigheter.

Exempel på frågor du får hjälp med under behandlingen

 • Strategier för att hantera just dina symtom 
 • Strategier för att få din vardag att fungera bättre – hitta balansen mellan jobb, skola och privatliv
 • Behandling av ångest, nedstämdhet och stress

Hur fungerar det

 • Metodbaserade behandlingsprogram
 • Praktiska hemuppgifter mellan besöken
 • Digitala eller fysiska besök
 • Genomförs av Leg psykolog eller Leg. psykoterapeut med KBT
 • Ett session är 45 minuter

Priser

 • 1195 kr per session
 • Behandlingspaket 10 sessioner 9995 kr
1,195 Kr
9,995 Kr