Boka screening

Första steget i en neuropsykiatrisk utredning hos oss är en inledande bedömning, en s.k. ”screening”. Syftet med en screening är att utreda om du har sådana svårigheter att det är motiverat att göra en neuropsykiatrisk utredning. Det är också viktigt att utesluta om det finns andra orsaker eller diagnoser som orsakar dina problem.

Vi har korta väntetider - Vanligtvis inom en vecka!

Så här går det till

1. Du beställer en screening genom att klicka på knappen Boka screening nedan. Du får en orderbekräftelse till din e-post direkt efter din beställning. Vi återkommer inom 24 timmar med kallelse där du datum och tid samt ytterligare information. Om tiden för screeningen inte passar får du en ny tid.

2. Några dagar innan själva screeningbesöket får du digitala skattningsskalor skickade till dig via 1177 Vårdguidens E-tjänster. Dessa behöver du fylla i inför screeningbesöket. Skattningsskalorna består av olika frågor om ditt mående och hur du upplever dina symptom.

3. Screeningbesöket genomförs över video med legitimerad psykolog i vår videotjänst Webbmöte där du legitimerar dig med mobilt BankID. Screeningbesöket tar cirka 60 minuter.

4. Efter att du haft screeningbesöket får du återkoppling och ta del av resultatet av screening. Du får besked om du bedöms vara i behov av en ADHD-utredning och mer information om hur en sådan går till. Om du inte bedöms vara i behov av en ADHD-utredning får du rekommendation om andra lämpliga vårdinsatser eller tips på självhjälp.

Pris: 1495 kr