Screening
En ADHD-screening är ett initialt bedömningsbesök där en av våra psykologer gör en klinisk bedömning av dina symptom. Inför screeningen får du fylla i digitala skattningsformulär. Screeningen ger dig svar på frågan om du behöver göra en ADHD-utredning, eller om det är något annat som orsakar dina symptom.

Läs om screening

Utredning
Under en utredning träffar du läkare och psykolog under ett flertal besök. Du får genomföra olika tester och någon som känner dig bra får delta i en anhörigintervju. Utredningen avslutas med en återgivning där du får ta del av utredningens resultat samt får ett skriftligt utlåtande.

Läs om utredning

Behandling

När du fått din diagnos hjälper vi dig att hitta verktygen för att hantera den på bästa sätt. Behandlingen anpassas efter just dina behov och kan bestå av både samtalsterapi, självhjälpsprogram och läkemedelsinsättning.

Läs om behandling

Uppföljning

När du fått din diagnos hjälper vi dig att hitta verktygen för att hantera den på bästa sätt. Behandlingen anpassas efter just dina behov och kan bestå av både samtalsterapi, självhjälpsprogram och läkemedelsinsättning.

Läs om uppföljning