Remittera till Kognitiva Teamet ADHD

Information om remittering

Kognitiva Teamet ADHD har ramavtal med Region Dalarna för genomförande av neuropsykiatriska utredningar för barn och vuxna.
Det går bra att remittera patienter till oss med beaktan av eventuella remisskrav i patientens hemregion.  Patienten behöver även vara uppsatt på väntelista inom hemregionens barnpsykiatri, vuxenpsykiatri eller habilitering. Vid mottagen remiss inhämtar Kognitiva Teamet ADHD alltid skriftligt besked från patientens hemregion om remissen är godkänd. 
Läs mer om remisskrav på SKR:s hemsida

Vi har korta väntetider och kan påbörja neuropsykiatrisk utredning inom 4 veckor, men oftast går det fortare. Vi tar emot remisser för patienter som har genomfört en basutredning. Exempel på konsultationsorsak är ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd som autism och aspberger och intellektuell funktionsnedsättning. Ni får remissbekräftelse inom 24 timmar och vi skickar remissvar efter genomförd neuropsykiatrisk utredning.

Remissvägar

TakeCare
Remissinkorg TakeCare, Kognitiva Teamet Rehab

Post
Kognitiva Teamet ADHD
Sandsborgsvägen 50
122 33 Enskede

Fax
08-600 43 00

Vad ska remissen innehålla

  •  Frågeställning
  • Patientens fullständiga namn, personnummer, adress och telefonnummer/mobiltelefonnummer (gäller barn och vuxna)
  • Samtliga vårdnadshavares fullständiga namn, adress (-er) och telefonnummer/mobiltelefonnummer (gäller barn)
  • Eventuellt behov av tolk samt språk (patient och eventuella vårdnadshavare)
  • Beskrivning av neuropsykiatriska och psykiatriska symtom idag och i barndom/ungdomstid
  • Beskrivning av funktionsnedsättning idag – Beskrivning av eventuella pågående och tidigare vårdkontakter inkl tidigare psykiatriska utredningar (barn- och ungdoms/vuxenpsykiatri, beroendevård mm)
  • Beskrivning av eventuella tidigare genomförda övriga utredningar (hos t ex skolpsykolog, logoped, arbetsförmedling och socialtjänst)
  • Aktuellt och tidigare bruk av alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel
  •  Samtycke från patient/vårdnadshavare att ta del av eventuella tidigare

Vi är tacksamma om ni kan bifoga eventuella tidigare journalhandlingar vid er remiss.

Har du frågor om att remittera till Kognitiva Teamet ADHD?

Välkommen att kontakta oss för rådgivning, telefon 070-976 34 27