Provtagning

Om du ska göra en neuropsykiatrisk utredning eller få medicinsk behandling behöver du göra prover. Vilka prover du ska göra bedömer läkaren som sedan ger dig tydliga instruktioner om hur du går tillväga. I vissa fall kan du få provet hemskickat, medan du ibland måste uppsöka en provmottagning. 

Drogscreening

När du gör en neuropsykiatrisk utredning eller ska få medicinsk läkemedelsbehandling på Kognitiva Teamet ADHD behöver du göra en drogscreening. En drogscreening kan ske genom ett salivprov eller ett urinprov, och det är alltid läkaren som bedömer vad som är mest lämpligt i ditt fall. En drogscreening är viktig del av en neuropsykiatrisk utredning och är nödvändig för att säkerställa kvalitén på utredningen vilket säkerställer tillförlitligheten i slutresultatet.

Salivprov hemma

När du gör en neuropsykiatrisk utredning på Kognitiva Teamet ADHD är det i vissa fall möjligt att göra ett salivprov för drogscreening hemma. Du får då provmaterial hemskickat till dig, och du gör salivprovet under ditt videobesök med läkaren. Sedan lägger du salivprovet i den förfrankerade förpackningen och lägger på närmsta postlåda.

Övervakat urinprov

Om läkaren ordinerar ett övervakat urinprov så får du en remiss som du sedan tar med dig till en av Unilabs provmottagningar som erbjuder övervakade drogtester.

Blodprov

Inför en medicinsk insättning av läkemedel som en del av din behandling på Kognitiva Teamet ADHD behöver du göra ett blodprov. Blodprovet syftar till att säkertställa den medicinska behandlingen och se till att du får rätt typ och dos av läkemedel.

Unilabs provmottagningar

Kognitiva Teamet ADHD samarbetar med Unilabs för provtagningar och drogscreeningar.  Unilabs har flera provtagningsmottagningar inom Region Stockholm. Efter att du har fått en remiss från läkare på Kognitiva Teamet ADHD kan du själva besöka en av Unilabs provmottagningar. De flesta av Unilabs provmottagningar har drop-in, men vissa kräver att du bokar tid i förtid. Det är också viktigt att du kontrollerar att den provmottagning du besöker kan genomföra den provtagning vår läkare har efterfrågat i din remiss. Vad som gäller för din närmaste provtagningsmottagningar kan du se på Unilabs hemsida:
https://unilabs.se/h%C3%A4r-finns-vi