Behandling med läkemedel

Både barn och vuxna kan ibland utöver annan hjälp ha stor nytta av läkemedel. Det kan göra det lättare att koncentrera sig och fokusera på en uppgift, och minska rastlöshet och impulsivitet.

Läkemedel kan hjälpa

De vanligaste läkemedlen är de som kallas för centralstimulerande medel. De innehåller det verksamma ämnet metylfenidat. Exempel på sådana läkemedel är Concerta och Ritalin.

Det finns även läkemedel som innehåller dexamfetamin eller lisdexamfetamin som exempelvis Elvanse och Attentin. Centralstimulerande medel kan användas från 6 års ålder.

Ett annat verksamt ämne är atomoxetin, som finns i läkemedlet Strattera. Det är inte ett centralstimulerande medel.

Ingen risk för beroende

Det finns inte någon känd risk för att bli beroende av läkemedlen när de används som behandling av adhd. Centralstimulerande medel är narkotikaklassade, men behandlingsdosen för adhd ger inte beroende eller rus. 

När barn får läkemedel måste det kombineras med annat stöd, som exempelvis information och rådgivning till föräldrar och extra stöd i skolan. I början av läkemedelsbehandlingen får barnet gå på täta kontroller. Därefter minst var sjätte månad, och dessutom om dosen ändras.

Det är vanligt att föräldrar upplever att barnet inte alltid behöver ta läkemedlet, utan kan göra uppehåll på exempelvis lov och helger. Det är bra om du som förälder pratar med läkaren om uppehållen, för att diskutera fördelar och nackdelar.

Våra behandlingspaket

Insättning av medicin

Nyinsättning av medicin. För dig som vill prova medicinering för första gången. Psykiatrikern (läkare) träffar patienterna vid ett första samtal för bedömning, ordination av blodprover (vid behov) samt medicinordinationer inklusive recept. Tre ytterligare samtal med läkaren ingår i paketet inklusive bedömningar, medicinordinationer och recept.

6,995 Kr

Läkemedelsgenomgång

Genomgång av pågående medicinering av ADHD: För dig som vill återinsätta medicinering, justera aktuell medicin eller byta medicin. Ett inledande samtal med psykiater för genomgång och ordination av medicinering samt blodprovstagning vid behov. Två uppföljande samtal med läkaren ingår inklusive justering av mediciner och recept.

5,695 Kr

Inskrivning på Kognitiva Teamet ADHD

För dig som vill byta mottagning till Kognitiva Teamet ADHD. För dig som har en fungerande medicinering utan behov av ändring av medicin eller dos. Ett samtal hos psykiater ingår inklusive recept.

2,195 Kr

Besök hos psykiater

Fristående samtal med specialistläkare.

För dig som vill diskutera olika alternativa behandlingar och mediciner samt få en genomgång, bedömning och råd om vilka alternativ som är mest lämpliga för dig. I paketet ingår även nya medicinordinationer och recept.

Alla behandlingspaket och samtal erbjuds och genomförs av samma läkare vilket möjliggör högsta möjliga kontinuitet och kvalitet i patientmötena.

1,495 Kr