VAD ÄR ADHD?

ADHD på två minuter

ADHD är vad som kallas för en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Den påverkar individens förmåga att koncentrera sig samt styra och kontrollera sitt beteende. Den kan också påverka hur intensiv eller energifylld en person är. En vanlig missuppfattning är att ADHD skulle påverka intelligensnivån hos den som har det, vilket dock inte är sant.

Det är vanligt att svårigheterna som ADHD innebär blir extra tydliga i vissa situationer eller miljöer. Många som har ADHD vittnar om att de har extra svårt att fokusera sig eller vara uppmärksamma om omgivningen upplevs rörig, till exempel om arbetsplatsen är oorganiserad. Det är också vanligt att ha svårt att hitta motivationen till sånt som upplevs tråkigt, vilket ofta leder till att individen skjuter på att göra saker, även om den egentligen vet att det måste göras.

Vad står ADHD för?

A – attention (uppmärksamhet)

D – deficit (brist)

H – hyperactivity (överaktivitet)

D – disorder (störning)

Olika former av ADHD

Det finns tre olika former av ADHD. Ibland kan man ha fler än en form.

ADHD är vad som kallas för en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Den påverkar individens förmåga att koncentrera sig samt styra och kontrollera sitt beteende. Den kan också påverka hur intensiv eller energifylld en person är. En vanlig missuppfattning är att ADHD skulle påverka intelligensnivån hos den som har det, vilket dock inte är sant.

VAD BEROR ADHD PÅ?

Hjärnan fungerar annorlunda

Adhd beror på att vissa delar av hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt än hos personer utan adhd. Bland annat syns en skillnad i den delen av hjärnan som gör att du viljemässigt kan styra din uppmärksamhet, dina impulser och reaktioner och förmågan att hålla flera saker i huvudet samtidigt. Dessa funktioner är viktiga för en persons förmåga att kunna styra och planera sina handlingar och reglera sina känslor.

 

Signalsubstanser har betydelse

Det är bara delvis känt vad adhd beror på, men det har bland annat att göra med vissa så kallade signalsubstanser i en del av hjärnan. De behövs för att olika nervceller i hjärnan ska kunna kommunicera med varandra.

Några signalsubstanser som är viktiga för kommunikationen är dopamin, serotonin och noradrenalin. De här signalsubstanserna kan fungera annorlunda hos dig, om du har adhd.

 

Både ärftlighet och miljö påverkar

Det är vanligt att flera i en familj eller släkt har liknande svårigheter. I de flesta fall är ärftlighet den viktigaste faktorn, men även andra biologiska och psykosociala miljöfaktorer kan påverka.

Det innebär att både arv och miljö påverkar hur och hur starkt problemen med adhd visar sig.