Föreläsningar till skolor och företag

Vi erbjuder föreläsningar eller föredrag om den senaste forskningen inom ADHD och neuropsykiatriska funktionsnedsättning.Hur det är att leva med ADHD diagnos.

Vi förmedlar nya perspektiv, kunskap och redskap till såväl rektorer. lärare, pedagoger som specialpedagoger.

Vi erbjuder föreläsningarna om ADHD till medarbetare för att ge dem verktyg till att bemöta människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättning på ett proffsigt och lyhört sätt.

Ökad kunskap om ADHD skapar förutsättningar för en bättre skol- eller arbetsmiljö för den som har diagnosen