Svårigheter men också styrkor

Att ha ADHD innebär inte att du är sjuk, utan att du fungerar på ett annorlunda sätt än vad som oftast förväntas i samhället. Du kan till exempel ha svårt att sitta still länge, lyssna på långa föredrag eller komma igång med en uppgift.

Att känna att du ibland inte fungerar eller presterar som andra kan påverka din självkänsla negativt, och påverka ditt känsloliv och din psykiska hälsa.

På grund av de svårigheter som du har kallas ADHD för en funktionsnedsättning, även om ditt sätt att vara också kan innebära styrkor som andra kanske inte har. Därför kan du, om du hellre vill det, kalla det för en funktionsvariation.

Det är högst personligt vilka symtom och svårigheter en person med ADHD kan ha. Därför är det viktigt att personen får en neuropsykiatrisk utredning. Ifrån de enskilda svårigheterna en skräddarsydd behandling för att hitta strategier att fungera så bra som möjligt.  Det är också viktigt att ADHD upptäcks så tidigt som möjligt för att förebygga psykisk ohälsa och ge en så bra livskvalité som möjligt.

Positiva egenskaper hos personer med ADHD

Personer med ADHD kännetecknas ofta som drivna, kreativa, orädda, ifrågasättande, envisa och initiativrika. Personer som ofta tänker utanför boxen och verkar kunna skaka av sig nästan vilken motgång som helst

Många gånger lyfts enbart problemen diagnos för med sig fram. I dag tror man att dessa delvis nedärvda personlighetsdrag var nödvändiga för att våra förfäder skulle överleva. Vi vet också att vi alla har mer eller mindre drag av ADHD.

Studier har visat att behandling kan förbättra allmänt välbefinnande, akademisk och professionella prestationer, produktivitet och humörsstabilitet.