ADHD Test

Välkommen till vårt ADHD test! Detta är ett simpelt test som kan ge dig en fingervisning om dina symptom är av sådan karaktär att de kan bero på en ADHD-diagnos. Starta testet genom att trycka på ”Nästa”.